PočetnaPrijava nastavniciPrijava sastavniceStatistikeIzlaznost

Statistike i grafovi

Prosječna ocjena po sastavnicama i akademskim godinama (pitanja 1-5)

SastavnicaAk.god. 09/10Ak.god. 11/12Ak.god. 13/14Ak.god. 14/15Ak.god. 15/16Ak.god. 16/17Ak.god. 17/18Ak.god. 18/19Ak.god. 19/20Ak.god. 20/21Ak.god. 21/22
UNIOS4.28 4.37 4.40 4.52 4.53 4.58 4.62 4.65 4.65 4.70 4.72
EFOS3.98 4.03 4.21 4.50 4.44 4.52 4.56 4.59 4.58 4.68 4.67
FERIT4.09 4.11 4.22 4.42 4.43 4.50 4.55 4.59 4.53 4.58 4.65
FFOS4.25 4.48 4.56 4.69 4.68 4.70 4.70 4.72 4.72 4.77 4.77
GFOS3.92 4.20 4.19 4.46 4.48 4.56 4.59 4.53 4.43 4.47 4.56
KBF4.28 4.40 4.48 4.71 4.68 4.73 4.72 4.76 4.80 4.86 4.72
MEFOS4.32 4.38 4.40 4.57 4.59 4.62 4.69 4.73 4.79 4.84 4.81
FAZOS3.93 3.95 4.28 4.47 4.49 4.56 4.62 4.68 4.70 4.69 4.75
PRAVOS4.01 4.22 4.28 4.41 4.41 4.39 4.49 4.50 4.55 4.61 4.61
PTFOS4.04 4.40 4.42 4.61 4.61 4.64 4.67 4.68 4.65 4.79 4.80
FOOZOS4.45 4.52 4.55 4.66 4.66 4.72 4.74 4.74 4.71 4.74 4.78
MATHOS4.32 4.21 4.34 4.42 4.53 4.54 4.58 4.65 4.62 4.71 4.78
FIZOS4.20 4.28 4.43 4.47 4.53 4.58 4.62 4.60 4.70 4.68 4.68
BIOS4.45 4.45 4.58 4.57 4.63 4.67 4.61 4.66 4.65 4.73 4.76
KEMOS4.24 4.43 4.28 4.56 4.55 4.66 4.62 4.69 4.67 4.78 4.85
UMAO4.15 4.45 4.35 4.55 4.57 4.68 4.74 4.66 4.74 4.73 4.75
FDMZ0 0 0 0 0 0 4.65 4.73 4.76 4.75 4.75
KIFOS0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.74 4.58