AKADEMSKA GODINA 2021./2022.
Trenutno omogućeno popunjavanje samo za studente završnih godina.Drage studentice, dragi studenti,

i akademske 2021./2022. godine naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete.

Molimo Vas da anketu ispunite samo za one nastavnike i asistente koji su vam predavali i izvodili nastavu tijekom akademske 2021./2022. Anketa je u potpunosti anonimna.
Za kolegije čija se nastava održavala za vrijeme karantene zbog COVID-a 19 pitanja se odnose na kvalitetu predavanja na daljinu, ponuđenih sadržaja u elektroničkom obliku te kvalitetu komunikacije.

Anketu možete pokrenuti logiranjem pomoću vašeg AAI elektroničkog identiteta (isti podaci kao za ISVU studomat). Anketu možete ispunjavati u više navrata i ponovno se logirati istim podacima sve dok ne zaključite anketu.

Nakon što ispunite anketne obrasce za sve nastavnike i suradnike i zaključite anketu, moći ćete ispisati potvrdu koja će Vam biti potrebna za upis u višu godinu studija i završetak studija.

Vaši iskreni odgovori i komentari utjecat će na poboljšanje kvalitete nastave na našem Sveučilištu.

Ukoliko imate bilo kakvih poteškoća, primjedbi ili pitanja, obratite nam se na dtrampus@unios.hr


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Započni popunjavanje ankete
Provjera autentičnosti potvrde!