POPUNJAVANJE ANKETE ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.
JE ZAVRŠENO.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja