PočetnaPrijava nastavniciPrijava sastavniceStatistikeIzlaznost

Statistike i grafovi

Postotak ispunjenih anketa po akademskim godinama

SastavnicaAk.god. 09/10Ak.god. 11/12Ak.god. 13/14Ak.god. 14/15Ak.god. 15/16Ak.god. 16/17Ak.god. 17/18Ak.god. 18/19Ak.god. 19/20Ak.god. 20/21Ak.god. 21/22
UNIOS33.69 %41.41 %38.84 %56.06 %70.28 %66.93 %68.57 %66.15 %66.12 %64.66 %71.46 %
EFOS23.62 %34.90 %40.30 %21.85 %61.25 %60.51 %68.22 %67.90 %68.86 %68.14 %77.92 %
FERIT31.12 %44.96 %24.86 %65.88 %70.65 %66.00 %74.29 %59.72 %62.90 %64.26 %57.74 %
FFOS57.44 %53.37 %56.15 %64.30 %61.88 %60.11 %63.10 %61.56 %59.74 %48.30 %77.17 %
GFOS31.42 %26.61 %34.51 %65.60 %60.19 %70.39 %74.63 %69.90 %69.53 %63.35 %57.23 %
KBF67.81 %60.00 %55.62 %86.81 %87.12 %76.40 %75.35 %77.12 %71.43 %68.92 %80.56 %
MEFOS53.41 %80.28 %51.27 %58.10 %71.54 %62.27 %55.32 %65.08 %76.13 %82.16 %92.62 %
FAZOS20.95 %25.46 %47.73 %46.26 %49.31 %52.22 %58.41 %56.83 %57.23 %62.32 %62.52 %
PRAVOS14.70 %23.95 %17.96 %63.15 %63.19 %62.92 %69.55 %65.70 %66.70 %60.06 %54.02 %
PTFOS40.90 %36.69 %17.91 %71.53 %64.53 %58.00 %62.81 %62.84 %57.75 %59.48 %54.93 %
FOOZOS28.42 %69.00 %41.63 %59.91 %69.60 %72.99 %74.91 %76.09 %57.72 %71.50 %79.91 %
MATHOS32.89 %42.54 %35.47 %71.43 %85.86 %74.84 %80.87 %68.94 %76.01 %76.79 %86.17 %
FIZOS51.79 %45.60 %66.67 %53.19 %62.50 %53.98 %68.25 %51.28 %66.38 %67.35 %67.50 %
BIOS49.05 %49.53 %22.00 %85.45 %78.24 %71.63 %57.58 %65.87 %74.09 %66.43 %76.34 %
KEMOS61.19 %70.27 %20.00 %88.61 %79.17 %74.64 %70.00 %62.11 %65.73 %59.76 %76.05 %
UMAO28.20 %34.83 %59.17 %81.18 %82.27 %70.61 %76.74 %70.48 %69.10 %73.30 %78.66 %
FDMZ0 %0 %0 %0 %0 %0 %70.15 %68.60 %77.12 %72.13 %95.13 %
KIFOS0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %83.33 %84.59 %