PočetnaPrijava nastavniciPrijava sastavniceStatistikeIzlaznost

Jedinstvena Sveučilišna Studentska Anketa za akademsku 2021./2022. godinuDragi studenti i članovi akademske zajednice,

pred vama je prikaz rezultata Jedinstvene sveučilišne studentske ankete provedene tijekom rujna i listopada 2022. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U anketi su i ove godine evaluirani predmeti, nastavnici i suradnici sa svih godina svih znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta.

Studentska anketa predstavlja integralni dio procesa vrjednovanja nastave, a provodimo je zato što je upravi Sveučilišta i svim članovima akademske zajednice važno aktivno sudjelovanje studenata u edukacijskom procesu, važno nam je pratiti i podržavati dobar rad naših nastavnika, ali i na vrijeme uočavati probleme i kritične točke te, kroz rezultate i analizu ankete, transparentno predstaviti mišljenje studenata o studiju i nastavnicima.

Uprava Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Anketa 2021./2022. u brojkamaSustavno anketiranje studenata na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, s ciljem provjere kvalitete studiranja iz studentske vizure, pokrenuto je još 2006. godine, a studenti su tada vrjednovali predmete i nastavnike prvog semestra studija. Od 2006. do 2016. godine oblik, opseg i organizacija ankete postupno su mijenjani i unaprjeđivani, temeljem reakcija studenata, nastavnika, uprava fakulteta i Sveučilišta. Godine 2007. započela je djelomična elektronska provedba ankete, koja se danas u cijelosti provodi elektronski, uz tehničku potporu tima s Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Kontinuirano se povećavao broj evaluiranih predmeta i nastavnika te broj studenata koji sudjeluju u anketi, a unaprjeđivala se i kvaliteta grafičkih i numeričkih prikaza rezultata ankete. Izgled anketnog obrasca modificiran je u suradnji sa stručnjacima s Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Godine 2015. temeljem prethodnih iskustava u rezultatima Jedinstvene sveučilišne studentske ankete, Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja je u suradnji s upravom Sveučilišta dodatno promijenio izgled anketnog obrasca. Smanjen je ukupan broj pitanja po nastavniku/suradniku, anketa je proširena pitanjima o važnosti kolegija za buduću karijeru i redovitosti pohađanja nastave studenata. Po prvi puta postavljena su i dodatna pitanja vezana uz eventualne slučajeve diskriminacije, zlostavljanja ili seksualnog zlostavljanja.

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za akademsku 2021./2022. godinu provedena je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom rujna i listopada 2022. godine. U provedbi ankete sudjelovali su djelatnici Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi povjerenstava za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete, djelatnici ureda za kvalitetu i djelatnici studentskih službi znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica te informatički tim s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Anketi su pristupili studenti svih godina sveučilišnih i stručnih studija sa 17 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica sveučilišta, a evaluirali su predmete, nastavnike i suradnike u tekućoj akademskoj godini.

U anketi je sudjelovalo 10 398 studenata što je 71.464% od ukupno 14 550 studenata koji su mogli pristupiti anketi. Postotak ispunjavanja ankete kreće se od 54.02% (Pravni fakultet) do 95.13% (Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo). Evaluirano je 2187 nastavnika i suradnika sa svih godina svih studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu, a ukupno su studenti ispunili 258 850 anketa i time odgovorili na 1 294 250 pitanja.

Studenti su nastavnike i suradnike ocjenjivali ocjenama od jedan (najlošija ocjena) do pet (najbolja ocjena). Postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike je 4.72.

Pregled odgovora nalazi se u statistikama na razini sveučilišta i sastavnica, te pojedinačno uz svakog nastavnika/suradnika bez utjecaja na prosječnu ocjenu nastavnika.