Statistike i grafovi

Akademska godina 2018./2019.

GK-gornja kvartila, DK-donja kvartila

Akademska godina 2017./2018.

GK-gornja kvartila, DK-donja kvartila

Akademska godina 2016./2017.

GK-gornja kvartila, DK-donja kvartila

Akademska godina 2015./2016.

GK-gornja kvartila, DK-donja kvartila

Akademska godina 2014./2015.

GK-gornja kvartila, DK-donja kvartila
PočetnaStatistikeIzlaznostPrijava