POPUNJAVANJE ANKETE ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023.
JE ZAVRŠENO.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja